میلاد پرسید 2 سال قبل
سلام.دو دستگاه استخراج ارز (ماینر) در جاده داخل ماشین توسط آگاهی گرفته و به اداره تعزیرات فرستاده شد.در آگاهی بهشون گفتیم که این دستگاهها برگ بهین یاب داره قبول نکردند و گفتند که ما کاری به برگ بهین یاب نداریم نشون قاضی بدین قاضی تصمیم میگیرهبا قاضی که صحبت کردیم و نشان دادیم اصلا قبول نکردآیا تصمیم قاضی قانونی هست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام خیر