d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیلاد پرسید 1 سال قبل
سلام.

دو دستگاه استخراج ارز (ماینر) در جاده داخل ماشین توسط آگاهی گرفته و به اداره تعزیرات فرستاده شد.

در آگاهی بهشون گفتیم که این دستگاهها برگ بهین یاب داره قبول نکردند و گفتند که ما کاری به برگ بهین یاب نداریم نشون قاضی بدین قاضی تصمیم میگیره

با قاضی که صحبت کردیم و نشان دادیم اصلا قبول نکرد

آیا تصمیم قاضی قانونی هست؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام خیر

فهرست