d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمریمی پرسید 11 ماه قبل
مادرم یک ملکی را به من صلح مشروط کرد یکی اینکه بدون اذن ایشان حق انتقال ندارم و استفاده از منافع آن تا قید حیات متعلق به ایشان می باشد. الان اختلاف پیدا کردیم ایشان می خواهد از من اجرت المثل بگیرد و خانه را اجاره دهد آیا می تواند چنین کاری انجام دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام. طبق صلح نامه با توجه به اینکه استفاده از منافع تا زمان حیات متعلق به مصالح می باشد و ایشان می تواند نسبت به اجاره آن ملک اقدام نماید.

فهرست