مریمی پرسید 1 سال قبل
مادرم یک ملکی را به من صلح مشروط کرد یکی اینکه بدون اذن ایشان حق انتقال ندارم و استفاده از منافع آن تا قید حیات متعلق به ایشان می باشد. الان اختلاف پیدا کردیم ایشان می خواهد از من اجرت المثل بگیرد و خانه را اجاره دهد آیا می تواند چنین کاری انجام دهد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. طبق صلح نامه با توجه به اینکه استفاده از منافع تا زمان حیات متعلق به مصالح می باشد و ایشان می تواند نسبت به اجاره آن ملک اقدام نماید.