شیرینی پرسیده شده در 3 ماه پیش
اگر سهامداران يك شركت (سهامي خاص) سهام شركت را به نام شخص ثالثي صلح نمايند(بدون ثبت رسمي در اداره ثبت شركتها و … ) ايا بار حقوقي و كيفري از دوش سهامداران منتفي خواهد گرديد و ديون بر گردن شخص ثالث(صلح شده) خواهد بود؟؟

پيشاپيش از نظر كارشناسي حضرتعالي كمال تشكر را دارم 🌹🙏

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام تا زمانی که انتقال رسمی صورت نگرفته نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست

فهرست