صفدری پرسید 2 سال قبل
سلام شرکت ما سهامی عام است قصد افزایش سرمایه داریم صدور مجوز پذیره نویسی در شکرت های پذیرفته شده در فرابورس به چه صورت است؟ و برای بقیه شرکت ها به چه صورت؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در شرکت های بورسی و فرابورسی صرفا با معرفی شخص حقوقی معتبر به عنوان متعهد پذیره نویس و در سایر شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، صدور مجوز پذیره نویسی برای افزایش سرمایه شرکت منوط به تعیین تکلیف حالت عدم تامین بخشی از وجه مورد نظر جهت افزایش سرمایه در بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی مشخص شده است.