محبوبی پرسید 2 سال قبل
  • با سلام. بعد از آگهی ماده 20 قانون ثبت پلاک منتقل شده الان که برای سند تک برگ به ثبت مراجعه کردیم بعد تحدید چون ضلع جنوب به صورت انکسار بود و الان انکسار حذف شده و به صورت موجود محل اجرا و صورت جلسه اصلاحی تنطیم شده علارغم ثابت ماندن مساحت و محیط ثبت امضا صورت جلسه توسط تمام مالیکن مشاع رو الزامی کرده ولی بعضی از مالکین مشاع علارغم ابلاغ اخطار رئیس ثبت مراجعه نکردن الان من چیکار کنم ثبت سند مشاعی ما رو نمیده و درختام دارن خشک میشن میخواستم با سند تک برگ وام بگیرم آبیاری قطره ای کنم چه شکایتی کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام اول باید موضوع در هیات نظارت استان مطرح و پس صدور رای هیات نظارت در صورتی که اصلاح مفاد سند مغایر با حقوق مجاورین باشد از طریق دادگاه برای اصلاح سند علیه مجاورینی که اصلاح سند به سند آنها هم بر می گردد دادخواست تقدیم کنید