d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aضامنی پرسید 1 سال قبل
با سلام

اگر من چکی را از دارنده گرفته باشم می توانم شکایت کیفری نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر . شکایت کیفری بعد از انتقال امکان پذیر نمی باشد .

فهرست