عباسیان پرسید 2 سال قبل
سلام خسته نباشید پدر بنده در شرکت خصوصی سهامدار 10 درصد است شرکت خوزستان ثبت شده است و آدرس اهواز است اما آدرسی که سربرگ شرکت که حتی برای مجمع عمومی هم تحویل می دهیم با این آدرس دفتر تهران است آیا می شود تهران شکایت کیفری و حقوقی انجام داد؟ من می خواهم تهران شکایت کنم برای شکایت دنبال راهکار هستم.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله در تهران هم قابل پیگیری است.