d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکمانی پرسید 1 سال قبل
سلام در یک پرونده حقوقی سندی علیه بنده ارائه گردیده که من در جلسه اول نسبت به آن انکار کردم که پس از ارجاع به کارشناسی سند تایید شد و علیه من حکم صادر شد الان متوجه شدم که در اصل سند مذکور یک برگ کاغذ سفید امضایی بوده که آن را به حسابدار قبلی برای امور اداری لازم داده بودم و حسابدار آن را به خواهان پرونده داده بوده و ایشان هم مندرجات آن را به علیه من پر کرده است الان من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام شما می توانید شکایت کیفری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را علیه حسابدار و و شخصی که این سند را در پرونده حقوقی ارائه نموده مطرح نمایید در صورتی که کارشناس این ادعا را تایید نماید می توانید از رای صادره در پرونده حقوقی اعاده دادرسی نمایید.

فهرست