کمانی پرسید 2 سال قبل
سلام در یک پرونده حقوقی سندی علیه بنده ارائه گردیده که من در جلسه اول نسبت به آن انکار کردم که پس از ارجاع به کارشناسی سند تایید شد و علیه من حکم صادر شد الان متوجه شدم که در اصل سند مذکور یک برگ کاغذ سفید امضایی بوده که آن را به حسابدار قبلی برای امور اداری لازم داده بودم و حسابدار آن را به خواهان پرونده داده بوده و ایشان هم مندرجات آن را به علیه من پر کرده است الان من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما می توانید شکایت کیفری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را علیه حسابدار و و شخصی که این سند را در پرونده حقوقی ارائه نموده مطرح نمایید در صورتی که کارشناس این ادعا را تایید نماید می توانید از رای صادره در پرونده حقوقی اعاده دادرسی نمایید.