کمانی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام در یک پرونده حقوقی سندی علیه بنده ارائه گردیده که من در جلسه اول نسبت به آن انکار کردم که پس از ارجاع به کارشناسی سند تایید شد و علیه من حکم صادر شد الان متوجه شدم که در اصل سند مذکور یک برگ کاغذ سفید امضایی بوده که آن را به حسابدار قبلی برای امور اداری لازم داده بودم و حسابدار آن را به خواهان پرونده داده بوده و ایشان هم مندرجات آن را به علیه من پر کرده است الان من چه کاری می توانم بکنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 هفته پیش

سلام شما می توانید شکایت کیفری سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را علیه حسابدار و و شخصی که این سند را در پرونده حقوقی ارائه نموده مطرح نمایید در صورتی که کارشناس این ادعا را تایید نماید می توانید از رای صادره در پرونده حقوقی اعاده دادرسی نمایید.

فهرست