d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا پرسید 1 سال قبل
سلام من ۹ سال با مجموعه ای کار کردم و اخر سال قرارداد سال قبلو میدادن امضا کنیم، امسال هم قراردادی نبستم. الان که میخوام‌از اون مجموعه جدا بشم، استعفا نوشتم ولی میگن باید ۲ ماه بمونی و کار کنی وگرنه ازت شکایت میکنیم برای ترک کار
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر نمی توانند

فهرست