d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقاسملو پرسید 1 سال قبل
من یک تعمیرگاه خودرو دارم شخصی چندماه پیش به مغازه من آمد و خواست روغن موتور آنرا عوض کنم. چند روز پیش اخطاریه ای آمد که ایشان علیه من در تعزیرات شکایت نموده و گفته با توجه به اینکه روغن مرغوب استفاده ننموده ای موتور ماشین آسیب دیده و شکایت تحت عنوان تقلب مطرح کرده و مطالبه خسارت نموده است. اگر راهنمایی کنید چه کاری انجام دهم ممنون می شوم.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام، شما می توانید تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی در رشته مربوطه نمایید تا مشخص شود آیا خرابی موتور ناشی از تعویض روغن بوده یا خیر؟ چنانچه مشخص شود موتور ماشین به علت دیگری آسیب دیده حکم بر برائت صادر می شود.

فهرست