قاسملو پرسیده شده در 3 هفته پیش
من یک تعمیرگاه خودرو دارم شخصی چندماه پیش به مغازه من آمد و خواست روغن موتور آنرا عوض کنم. چند روز پیش اخطاریه ای آمد که ایشان علیه من در تعزیرات شکایت نموده و گفته با توجه به اینکه روغن مرغوب استفاده ننموده ای موتور ماشین آسیب دیده و شکایت تحت عنوان تقلب مطرح کرده و مطالبه خسارت نموده است. اگر راهنمایی کنید چه کاری انجام دهم ممنون می شوم.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 هفته پیش

سلام، شما می توانید تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی در رشته مربوطه نمایید تا مشخص شود آیا خرابی موتور ناشی از تعویض روغن بوده یا خیر؟ چنانچه مشخص شود موتور ماشین به علت دیگری آسیب دیده حکم بر برائت صادر می شود.

فهرست