ماهینی پرسید 2 سال قبل
خانمی به اسم پزشک زنان از همسرم مبلغی را برای درمان نازایی دریافت کرده است که بعدا متوجه شدیم دروغ می گوید آیا می توانیم به عنوان کلاهبرداری از او شکایت کنیم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نمی باشد ، باید شرایط دیگر بررسی گردد