d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aماهینی پرسید 1 سال قبل
خانمی به اسم پزشک زنان از همسرم مبلغی را برای درمان نازایی دریافت کرده است که بعدا متوجه شدیم دروغ می گوید آیا می توانیم به عنوان کلاهبرداری از او شکایت کنیم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نمی باشد ، باید شرایط دیگر بررسی گردد

فهرست