ماهینی پرسید 2 ماه قبل
خانمی به اسم پزشک زنان از همسرم مبلغی را برای درمان نازایی دریافت کرده است که بعدا متوجه شدیم دروغ می گوید آیا می توانیم به عنوان کلاهبرداری از او شکایت کنیم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

صرف دروغ گفتن کلاهبرداری نمی باشد ، باید شرایط دیگر بررسی گردد

فهرست