شیرازیان پرسید 2 ماه قبل
شهرداری حکمی را صادر کرده که مخالف قوانین می باشد برای شکایت به کجا می توانم مراجعه کنم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

دیوان عدالت اداری

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست