باقری نسب پرسید 2 سال قبل
سلام بنده از عملکرد سبدگردان شکایت دارم آیا سبد گردان در زیان وارده می تواند سهیم باشد؟؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر زیرا فرض بر این است که فرد با درک ریسک‌های بازار بورس، سبدگردان مناسب خود را انتخاب می‌کند.