سلیمان نژاد پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام بنده به دلیل تخلف انضباطی کارگزارر بورس و بازارگردان بورس، از آن ها شکایت کردم و به تخلف صورت گرفته رسیدگی شد سپس از سوی هیات مدیره بورس رای صادر شد بنده به رای صادره اعتراض دارم چقدر فرصت دارم تا اعتراض کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

شما از تاریخ ابلاغ به مدت 30 روز فرصت دارید تا اعتراض خود را به رای هیات مدیره بورس مطرح نمایید.

فهرست