صادق نسب پرسید 2 سال قبل
سلام وقت شما بخیر ممکنه بفرمایید چه شرایطی برای تاسیس انبارهای اختصاصی لازم است تا گمرک موافقت نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

ماده 51 آیین نامه قانون امور گمرکی را مطالعه بفرمایید تمامی شرایط بیان شده است.