صادق نسب پرسیده شده در 1 هفته پیش
سلام وقت شما بخیر ممکنه بفرمایید چه شرایطی برای تاسیس انبارهای اختصاصی لازم است تا گمرک موافقت نماید؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 هفته پیش

ماده 51 آیین نامه قانون امور گمرکی را مطالعه بفرمایید تمامی شرایط بیان شده است.

فهرست