آ . ق پرسید 2 سال قبل
با سلامفرزندم 2 ساله هست و مادرش قصد نگهداری اورا ندارد و من هم نمیتوانم او را نگهداری کنم آیا امکان سپردن فرزند به بهزیستی وجود دارد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر نگهداری فرزند حق و تکلیف است و در صورتی که مادر از نگهدار فرزند خودداری نماید پدر مکلف به نگهداری می باشد .