d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنیما پرسید 11 ماه قبل
سلام خسته نباشیدمی تونم ی سوال ازتون بپرسم من ی سفته بیست ملیونی به ۳۰/۱۱/۹۸دست ی بنده خدا بابت ضمانت دارم حالای ماه پیش تاریخ سررسید زده بردتش دادگاه که پول باسودشو دریافت کنهمیخاستم ببینم چقدر سود به این پول تعلق میگیره ازهمون اول یاهمین یک ماه ممنون میشم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام چنانچه واخواست کرده باشند از تاریخ واخواست خسارت تاخیر در تادیه تعلق می‌گیرد در غیر اینصورت از تاریخ مطالبه رسمی از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و یا تقدیم دادخواست صورت میپذیرد

فهرست