سوال حقوقی مربوط به تبدیل سند متعلق به شرکت تجاری به سند متعلق به شخص حقیقیدسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتیسوال حقوقی مربوط به تبدیل سند متعلق به شرکت تجاری به سند متعلق به شخص حقیقی
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aم. فرد پرسید 1 سال قبل
سلام. ایا می توان سند یک قطعه زمین ثبت شده به نام شرکت تجاری حقوقی را به نام یک شخص ذی نفع در ان شرکت مثلا مدیر عامل زد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

بستگی به نوع شرکت دارد و البته حسب مورد معاملات مدیران با شرکت ممنوع میبلشد

فهرست