سوال حقوقی مربوط به تبدیل سند متعلق به شرکت تجاری به سند متعلق به شخص حقیقیدسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتیسوال حقوقی مربوط به تبدیل سند متعلق به شرکت تجاری به سند متعلق به شخص حقیقی
م. فرد پرسید 2 سال قبل
سلام. ایا می توان سند یک قطعه زمین ثبت شده به نام شرکت تجاری حقوقی را به نام یک شخص ذی نفع در ان شرکت مثلا مدیر عامل زد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بستگی به نوع شرکت دارد و البته حسب مورد معاملات مدیران با شرکت ممنوع میبلشد