احمد پور پرسید 2 سال قبل
سلام. پدر بنده با دو برادر خود سرقفلی یک مغازه ای را خریداری نموده بودند. چند سال پیش پدرم سهم دو برادر خود را خریداری می نماید و تمامی سرقفلی به پدرم منتقل می شود. الان پدرم فوت کرده و ما که ورثه هستیم به مالک مراجعه کردیم برای تنظیم سند رسمی که گفته چون دو نفر دیگر به پدر شما منتقل نمودند و از من رضایت نگرفتند باید حق مالکانه 10 درصد مبلغ سرقفلی را بدهید تا سند را تنظیم کنم آیا می تواند به جهت این انتقال تخلیه بخواهد و اینکه ما چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بله چنانچه حق انتقال نداشته اید می بایست از مالک اجازه داشته باشید در غیر اینصورت می تواند حکم تخیله را بخواهد.