احمد پور پرسیده شده در 2 روز پیش
سلام. پدر بنده با دو برادر خود سرقفلی یک مغازه ای را خریداری نموده بودند. چند سال پیش پدرم سهم دو برادر خود را خریداری می نماید و تمامی سرقفلی به پدرم منتقل می شود. الان پدرم فوت کرده و ما که ورثه هستیم به مالک مراجعه کردیم برای تنظیم سند رسمی که گفته چون دو نفر دیگر به پدر شما منتقل نمودند و از من رضایت نگرفتند باید حق مالکانه 10 درصد مبلغ سرقفلی را بدهید تا سند را تنظیم کنم آیا می تواند به جهت این انتقال تخلیه بخواهد و اینکه ما چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 20 ساعت پیش

سلام بله چنانچه حق انتقال نداشته اید می بایست از مالک اجازه داشته باشید در غیر اینصورت می تواند حکم تخیله را بخواهد.

فهرست