یزدانی پرسیده شده در 6 ماه پیش
سلام پسر خاله مادرم 5 سال پیش فوت شده و الان پس از 5 سال که از فوتش گذشته معلوم شده که در بورس سهام داشته این سهام از آنجا که کسی اطلاعی از آن نداشته در ماترک محاسبه نشده آیا فقط فرزندان سهامدار تلقی می شوند یا مادر هم سهم می برد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 ماه پیش

بله مادر هم ارث می برد

فهرست