d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمقامی پرسید 1 سال قبل
سلام

در رابطه با تقسیم ارث پدر مرحومم که امسال فوت کردن؛

ایشون یه پسر دارن، یه دختر، مادرم، پدر بزرگ و مادر بزرگم. یه توضیحم بدم که ایشون وصیت نامه هم دارن. ممنون میشم از پاسخگوییتون.

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام

وصیت نامه پدرتون تا یک سوم اموالشون نافذه و بیشتر ازون، نیاز به رضایت تمامی ورثه یعنی افرادی که نام بردین داره.

اما در رابطه با سهم الارث هر یک از شما، به این صورت خواهد بود که:

پدربزرگ و مادر بزرگ شما، هر کدام یک ششم

مادر شما یک چهارم

و ما بقی هم بین شما و خواهرتون به طوری که شما دو برابر خواهرتون سهم خواهید داشت.

فهرست