افشین پرسید 2 سال قبل
با سلامبعد از دو سال کار و طی نامه عدم نیاز شرکت،در اداره کار درخواست حقوق معوقه و سنوات و عیدی خود را کردم که منجر به صدور حکم شد ولی شرکت پاسخگو نیست(علیرغم اینکه شماره کارت واریز حقوق را دارند،واریز نمیکنند) و کسی هم پاسخگو نیست.با توجه به گذشت یکسال از صدور حکم اداره کار،چه کنم؟با تشکر ا ز سایت وزین شما
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

از طریق دایره اجرای احکام دادگاه نسبت به توقیف اموال شرکت اقدام نمایید