بخشعلی فقیری پرسید 1 سال قبل
سند اصلاحات اراضی.من پدرم چهار سهم از یکصدونودویک سهم یک روستا رو خریداری کرده است در اصلاحات اراضی وپدر بزرگم ۱۶سهم از آن را خریداری کرده که سهم خریداری شده پدرم از مال پدر بزرگم کم شده..حالا چگونه میتوانم سهم پدر را از سهم پدر بزرگم بگیرم وپایان ذکر است که هر دو فوت کرده اند
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام باید اسناد و مدارک مربوطه بررسی شود.