d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهین پرسید 1 سال قبل
سلام بنده حدود 5 روز گذشته 3 پیامک برداشت وجه دریافت کردم که تا 3 تا پشت سرهم در فاصله 15 دقیقه بوده و در این مدت کل حساب من خالی شده است. به پلیس شکایت کردم جوابی نگرفتم. بانک هم رفتم گفتن از کارت شما کپی گرفتن و دارن خرید می کنند. با این وجود چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – شما می توانید از طریق دادسرای جرائم رایانه ای اقدام به طرح شکایت نمائید.

فهرست