d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاکبر پرسید 1 سال قبل
سلام – بنده در یک کارگاه تولید لباس کار میکردم که ساعت کاری آن از 8 صبح تا 8 شب بود اما حقوق آن فقط حقوق ثابت وزارت کار بود که حقوق ثابت وزارت کار برای 8 ساعت کار در روز است نه 12 ساعت کار. می خواستم ببینم میتونم شکایتی در این زمینه مطرح کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

طبق ماده 59 قانون کار در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

1-موافقت کارگر

2-پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

باید در نظر داشت که کار اضافی ارجاعی به کارگر نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید.

فهرست