بهزاد پرسید 10 ماه قبل
با عرض سلام سه سال پبش زمینی کشاورزی را از بنگاه خریداری کرده ایم و تمام مبالغ به صاحب زمین که بنگاه املاک بود پرداخت شده و متاسفانه تا کنون کد رهگیری به بنده داده نشدهحالا بعد از سه سال ، برادر صاحب قبلی زمین میگوید این زمین ورثه ای بوده و برادرم حق فروش زمین را به بنگاه نداشته که به شما بفروشد و اجازه ورود و استفاده از زمین را به بنده نمیدهندآیا در صورت شکایت امکان دارد حق به صاحب قبلی داده شود
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 ماه قبل

با سلام . در صورتیکه ملک موروثی بوده می بایست همه وراث مبایعه نامه را امضا می نمودند در غیر اینصورت می توانند دعوای ابطال معامله را مطرح نمایند. شما نیز می توانید علیه فروشنده شکایت کیفری انتقال مال غیر را مطرح نمائید و چنانچه نسبت به این موضوع آگاه نبودید ثمن معامله را به نرخ روز دریافت نمائید.