احمدی پرسیده شده در 3 ماه پیش
با احترام

من یک قطعه زمین زراعی را پدرم ارث بردم که تا ده سال بعداز فوت پدرم،در اختیار مادرم قرار داشت واز آن استفاده میکرد وحدود چهارسال پیش زمین را از مادرم تحویل گرفتم وبا تنظیم یک صورتجلسه با امضای سایر وارثین ومهر شورای روستا،مبنی بر اینکه وراث هیچ ادعایی نسبت به مالکیت زمین مزبور نخواهند داشت،در زمین نهال کاشتم وهزینه هایی را تقبل کردم.الان دوتا از وراث،مدعی شدند که سهم قانونی خود رااز این زمین می خواهند.وخواهان ابطال تقسیم نامه ی قبلی شدند.لازم به ذکر است پیرو صورتجلسه ی مذکور بنده اثبات مالکیت قضایی خود رانیز انجام دادم.آیا آنها می توانند الان زمین را تصرف وقدرالسهم شرعی خودرا دریافت کنند؟درین صورت تکلیف هزینه هایی که جهت آبیاری ونهال کاری و…کردم به چه صورت خواهد بود؟

پیشاپیش از مساعدت‌های سپاسگزارم.

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام خیر نمی توانند تقاضای ابطال تقسیم نامه را مطرح کنند

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست