احمدی پرسیده شده در 2 ماه پیش
.با سلام .

پدرم حدود ۳ ماهه بوده که پدربزرگم حدود ۵۰ سال پیش از دنیا رفت و در وصیت نامه و صورت اموال پدر بزرگم املاکی به پدرم ارث رسیده .و به علت اینکه سن پدرم کم بوده این املاک به صورت موقت و اجاره در اختیار اشخاص دیگری قرار داشته و پولی به جهت اجاره به پدرم میدادن . در این میان شخصی در زمین ارثی پدرم به گفته بزرگان فامیل شروع به ساخت یک جایگاه برای استراحت اسب خویش کرده بودند که به صورت همگانی توسط عموهای پدرم جهت نگهداری دام و گاها این شخص استفاده میشده و سال ۹۱ زمین بین وراث دیگر و پدرم تقسیم شده و این مکان نگهداری در محوطه زمین پدرم قرار گرفت و بعد از حدود ۹ سال فرزند آن شخص با توجه به گفته های اشخاص محلی که به ایشان گفتند پدر شما در این مکان اسب خویش را میبستن و خانه توسط پدر یشان ساخته شده ادعای صاحب بودن زمین و آن ساخته پدرش رو کرده و شکایت کرده .در صورتی که در صورت اموال پدر بزرگم امضای پدر کسی که شاکی شده وجود داره .آیا شخص شاکی میتواند ادعای مالک بودن ان جایگاه و ارثی بودن زمین را بکند..

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام خیر نمی تواند

شما میبایست دعوای اثبات مالکیت مطرح کنید

فهرست