d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاوه پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب. اگر به موجب مزایده ملک غیرمنقولی فروخته شود و خریدار کل مبلغ را پرداخت نماید و ملک تحویل ایشان شود ، فروشنده چه موقع می تواند برای دریافت وجه به دفتر اجرای احکام مراجعه نماید؟ زمان تنظیم سند ملک یا زمانیکه خریدار ملک را تحویل گرفته است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

پاسخ: باسلام. طبق قانون ، یک ماه پس از برگزاری مزایده می تواند جهت دریافت وجه مراجعه نمایند.

فهرست