مصطفی قلعه نوی پرسید 2 سال قبل
با سلام و احترامبنده در سال 95 آپارتمانی خریداری نمودم در سال 96 قرار بود فروشنده سند به نام بنده بزند، در سال 98 اقدام به ثبت دادخواست الزام تنظیم سند و اخذ پایان کار و صورتمجلس نمودم، بعد از چند روز متوجه شدم ملک توقیف شده و اعتراض ثالث نمودم رای دادگاه به نفع بنده صادر شد، رای دادگاه الزام نیز با توجه به توقیف بودن ملک بابت بخش الزام رد شد، مجددا ملک توسط شخص دیگری توقیف شد و بنده نیز اعتراض ثالث نمودم و مجدد رای رفع توقیف را گرفتم، بعد از چند روز متوجه شدم ملک توسط شعبه اجرای احکام کیفری توقیف شده است با گرفتن چند مشاوره برخی از همکاران شما میگفتن اعتراض ثالث بر روی حکم کیفری رد خواهد شد برخی خلاف این موضوع را مطرح مینمودن، حال از شما خواهشمندم در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمائید که به چه صورت اقدام کنم.قابل ذکر است پرونده در اجرای احکام کیفری مختومه ولی در شعبه بازپرسی جاری می باشد.جهت ثبت اعتراض ثالث روی پرونده کیفری نیز به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمودن اونجا هم بهم گفتن اعتراض ثالث روی احکام کیفری معنا ندارد و رد خواهد شد.متشکرم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام مراتب توقیف در اجراي احکام کیفری مطابق بر قانون اجرای احکام مدنی میباشد و شما میتوانید اعتراض ثالث طرح نمایید و بهتر است دستور موقتبر منع نقل و انتقال نسبت به پلاک ثبتی متنازع فیه از دادگاه حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند بگیرید