d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآقای براتی پرسید 1 سال قبل
با سلام اینجانب تسهیلاتی در سال 89 از یکی از بانک ها گرفتم و ملک بنده در رهن بانک گذاشته شد. در سال 94 نسبت به آن اجرائیه صادر شده و ملک بنده به مزایده گذاشته شد و به فروش رسید و طبق آن کلیه مطالبات بانک تسویه گردید. اما بانک از بانک مرکزی درخواست ممنوع الخروجی بنده را نموده و همزمان از طریق اجرای اسناد رسمی نیز درخواست ممنوع الخروجی نموده است. به بانک مراجعه کردم و با توجه به اینکه طلب بانک تسویه شده تقاضای رفع ممنوع الخروجی کردم اما متاسفانه بانک قبول نمی کند که طلبش تسویه شده و ادعا می کند هنوز من بدهکار هستم چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام اقدام بانک کاملا غیر قانونی می باشد و شما می توانید از طریق مراجع قضایی اقدام نمائید و با درخواست ارجاع امر به کارشناسی می توانید اظهارات خود را اثبات نمائید و در صورتی که کارشناس تسویه بدهی شما را تایید نماید حکم بر رفع ممنوع الخروجی شما صادر می گردد.

فهرست