حسینی پرسید 2 سال قبل
سلام. برای رفع سوء اثر چک های برگشتی به کجا باید مراجعه کرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. باید به بانک صادرکننده چک مراجعه نمائید.