d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفیضی پرسید 1 سال قبل
سلام. خوبین؟ اگر شخصی چک برگشتی داشته باشه و سه سال از زمانش گذشته باشه و شاکی هم نداشته باشه، میتونه با نامه بانک به دادگستری استان درخواست استعلام جهت نداشتن شاکی جهت ارائه به بانک و رفع سواثر چک بده؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام ممنون. امیدوارم شما هم خوب باشین. برای رفع اثر از چک یا پرداخت وجه رضایت دارنده چک استرداد لاشه چک پر کردن حساب و توقیف آن تا ۲۴ماه و یا نامه از مرجع قضایی دائر به رفع اثر لازم است.

فهرست