بهبودی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ماشینی را در تاریخ 25/12/99 از شخصی خریداری کردم و سپس به شخصی فروختم و وکالتنامه هم به نام ایشان از طرف مالک اصلی تنظیم شد اما متوجه شدیم در مورخ 27/2/1400 ماشین از طریق اجرای احکام کیفری توقیف ئ بازداشت شده آن هم به جهت اینکه مالک ماشین که متهم پرونده است جهت اجرا به شعبه مراجعه کند ولی ایشان از این کار امتناع می کند. آیا می توانم کاری انجام دهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله شما می توانید به شعبه اجرای احکام کیفری مراجعه و مدارک خود را ارائه دهید چنانچه مشخص گردد فروش ماشین پیش از صدور دستور توقیف بوده نسبت به رفع بازداشت آن دستور صادر می گردد.