d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهبودی پرسید 11 ماه قبل
سلام. بنده ماشینی را در تاریخ 25/12/99 از شخصی خریداری کردم و سپس به شخصی فروختم و وکالتنامه هم به نام ایشان از طرف مالک اصلی تنظیم شد اما متوجه شدیم در مورخ 27/2/1400 ماشین از طریق اجرای احکام کیفری توقیف ئ بازداشت شده آن هم به جهت اینکه مالک ماشین که متهم پرونده است جهت اجرا به شعبه مراجعه کند ولی ایشان از این کار امتناع می کند. آیا می توانم کاری انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. بله شما می توانید به شعبه اجرای احکام کیفری مراجعه و مدارک خود را ارائه دهید چنانچه مشخص گردد فروش ماشین پیش از صدور دستور توقیف بوده نسبت به رفع بازداشت آن دستور صادر می گردد.

فهرست