صحبت لو پرسیده شده در 6 ماه پیش
سلام: اجداد ما یک وصیتنامه تنظیم کرده و در آن سهم هر یک را مشخص کرده اما بعد گذشت ده روز ازتنظیم وصیتنامه معلوم شده که او قبلا خودرو که جزء سهم الارث مادرم بوده معامله کرده آیا مادرم می تواند با آن مخالفت نماید؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 ماه پیش

معامله و فروش خودرو از جانب موصی در زمان حیاتش به معنی عدول او از وصیت خود است و بلامانع است.

فهرست