d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیثم پرسید 1 سال قبل
سلام. دایی من زمانی که می خواست خانه بخرد مبایعه نامه به نام همسرش تنظیم شد اما تمامی ثمن معامله را خود ایشان پرداخت کردند و بعد از آن ایشان سند خانه را به نام خودش در دفترخانه تنظیم کرده الان دایی من چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. با توجه به اینکه ثمن معامله را دایی شما پرداخت کرده معامله برای ایشان محسوب می شود و ایشان می تواند ابطال سند و انتقال آن به نام خودش را مطرح نماید.

فهرست