عیسی چوپانی پرسید 9 ماه قبل
م ن وهمسرم داخل خودرو گیر کردیم جنسارو من به گردن گرفتم ولی به همسرم هم حکم داد در ضمن ۱۸ کیلو تریاک بود