????? پرسیده شده در 3 ماه پیش
من با یه خانمی رابطه نا مشروع داشتم و الآن صاحب بچه شدیم. مادر بچه میگه که بچه رو نمی خواد. آیا من می تونم بچه رو بزرگ کنم و واسش شناسنامه بگیرم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

نکته ی اول اینکه، گرفتن شناسنامه وظیفه ی شماست و باید اقدام به این کار بکنید. طبق رأی وحدت رویه 617، زانی(یعنی شما)، پدر عرفی طفل حاصل از رابطه نامشروع حساب می شود و موظف به اخذ شناسنامه برای طفل می باشد. فقط در آینده مطابق روال عادی نیست، مسئله ارث و وراثت هستش که نه شما از اون ارث می برین نه اون از شما.

فهرست