حیدری پرسید 1 سال قبل
با سلامپدرم دو وصیت نامه تنظیم کرده است کدام یک را باید اجرا نماییم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

نیازمند بررسی وصیت نامه ها می باشد ، در صورتی که مفاد آن ها با یکدیگر در تضاد نباشد ، هردو قابل اجرا می باشد .

در غیر این صورت آنکه تاریخش مقدم است قابل اجرا می باشد