حیدری پرسید 2 ماه قبل
با سلام

پدرم دو وصیت نامه تنظیم کرده است کدام یک را باید اجرا نماییم

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

نیازمند بررسی وصیت نامه ها می باشد ، در صورتی که مفاد آن ها با یکدیگر در تضاد نباشد ، هردو قابل اجرا می باشد .

در غیر این صورت آنکه تاریخش مقدم است قابل اجرا می باشد

فهرست