d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسامیار پرسید 1 سال قبل
با سلام چند نفر به خانه بنده حمله کردند و کتک کاری کردن و من آسیب دیدم و ضمن شکایت علیه اون اشخاص در دادگاه متوجه شدم که آنها هم علیه اینجاب شکایت ضرب وجرح کردن و پزشک قانونی ۲%درصد دیه تعیین کرده برای آنها. پس دیه ی اونا به من چی میشه؟ مگه اینکه من اونا رو زدم، دفاع مشروع حساب نمیشه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. احتمالاً موضوع پرونده شما منازعه دسته جمعه می باشد و در این صورت دفاع مشروع محسوب نمی شود.

فهرست