مفتاحی پرسید 2 سال قبل
آیا امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس چک امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

تحت شرایطی امکان پذیر می باشد .