d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر ارسلان پرسید 1 سال قبل
سلام ما ملکی داریم در شهرستان که با یکی از از برادرانم شریک هستیم سال گذشته تقسیم نامه نوشتیم و سهم هر کدام را مشخص کردیم من در محدوده ملک خود شروع به ساخت و ساز نمودم و دیواری بین ملک خود و ایشان کشیدم الان ایشان رفته شکایت خلع ید و قلع و قمع بنا را مطرح کرده و میگه چون ملک مشاع هست باید از من اجازه می گرفت می خوام بدونم با وجود تقسیم نامه آیا می تواند این ادعا را مطرح کند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام در حالت کلی با توجه به مشاع بودن ملک هرگونه دخل و تصرف مادی باید با اذن شریک باشد اما طبق اظهارات شما تقسیم نامه بین شما وجود دارد که برای پاسخ دقیق نیاز به بررسی و مطالعه تقسیم نامه هست .

فهرست