عبدالهی پرسید 12 ماه قبل
سلام. دادگاه رای به ابطال‌ماده‌يک سندرهنی وماده۸و همچنین عدم رعایت نرخ سودباعنایت به رای وحدت‌رویه۷رویه۷۹۴دیوان داده سوال؟باهمین رای می توانیم ابطال سندرهنی بخواهیم .ممنونم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام خیر.لیکن تصویر سند رهنی رو ارسال فرمایید