d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشبستری پرسید 8 ماه قبل
سلام. بنده ملکی را از شخصی خریداری نموده ام اما ایشان سند را به نام من منتقل نمی کند البته ایشان هم به جهت مشکلی که با شهرداری دارد نمی تواند این کار را انجام دهد الان باید علیه فروشنده طرح دعوا کنم یا شهرداری؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

باسلام. شما می بایست علیه فروشنده و مالک ملک طرح دعوا نمائید و ارتباطی به شهرداری ندارد.

فهرست