ماجدی پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده یک قطعه زمین را از شخصی خریداری کرده و دو ماه بعد دادخواست الزام به تنظیم سند را دادم اما متوجه شدم یک ماه بعد از تنظیم مبایعه نامه طلبکاران فروشنده زمین را از طریق اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش ملک را از طریق مزایده نموده ام. الان وضعیت دادخواست من و معامله ای که کردم چه می شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. شما می توانید در پرونده اجرایی به عنوان ثالث وارد شده و اعتراض نمائید در صورتی که دادگاه احراز نماید که تاریخ مبایعه نامه شما قبل از توقیف بوده رای بر الزام فروشنده صادر می شود