گودرزی پرسیده شده در 5 روز پیش
سلام. بنده ملکی را به شخصی فروخته ام که مبلغی از ثمن را پرداخت ننموده و چون من هم نتوانستم به نام ایشان سند بزنم رفته دادخواست الزام به تنظیم سند را مطرح نموده. آیا دادگاه همزمان با رای به تنظیم سند، رای به پرداخت مابقی ثمن هم می دهد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 روز پیش

سلام. بله دادگاه در قبال الزام شما به حضور در دفترخانه و انتقال سند، خریدار را نیز ملزم به تادیه ثمن معامله می نماید.

فهرست