دست بردن در فاکتور خرید و فروش برای کم کردن مالیاتدسته بندی: پرسش های دعاوی کیفریدست بردن در فاکتور خرید و فروش برای کم کردن مالیات
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر رضا پرسید 1 سال قبل
سلام و خسته نباشید. می خواستم ببینم دست بردن تو فاکتور خرید و فروش برای کم کردن مالیات و دور زدن آن جرمش چی هست و اگر همچین کسی رو بشناسیم به کجا باید شکایت کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام جرم جعل و استفاده از سند مجعول می باشد که باید در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح گردد.

فهرست