d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبحری پرسید 1 سال قبل
سلام. ما یک ملک مشاعی داریم که 2 سهم آن متعلق به ما و 5 سهم متعلق به عموهای من هست به جهت اختلاف ایجاد شده عموی من رفته تقاضای دستور فروش را نموده الان در مرحله نشر آگهی برای مزایده هست متوجه شدیم عموی بنده 5 سهم خود را به کس دیگری منتقل نموده آیا خریدار می تواند در روز مزایده حاضر شود و فقط 2 سهم ما را خریداری کند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شخصی که 5 سهم را خریداری کرده قائم مقام مالک می باشد و نمی تواند تنها نسبت به 2 سهم در مزایده شرکت نماید و می بایست نسبت به شش دانگ ملک در مزایده شرکت نموده و ده درصد مبلغ کل شش دانگ را در روز مزایده حاضر نماید.

فهرست