d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخسروی پرسید 12 ماه قبل
سلام ما یک ملک را در قلهک برای بار چهارم تمدید کردیم که پایان مدت قرارداد اجاره 20/8/1400 بوده که تا الان نه برای تمدید می آید نه اجاره پرداخت می کند ما چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. چنانچه قرارداد اجاره شما شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 را داشته باشد می توانید تقاضای دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف نمائید.

فهرست