محسنی پرسید 2 سال قبل
در چه صورت می توانم مهریه همسرم رو نپردازم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

عدم پرداخت مهریه امکان پذیر نمی باشد .